Twoje życzenia wideo z merci Finest Selection

Zaczaruj mamę osobistymi życzeniami wideo i zapewnij magiczne chwile na Dzień Matki. Teraz zeskanuj serce smartfonem i zacznij od razu!

ZASADY KORZYSTANIA

Korzystając z narzędzia „Twoje wideo z merci” użytkownik wyraża zgodę na niniejsze zasady korzystania.

 1. Możliwość korzystania z narzędzia trwa od 9 do 26 maja 2022 (data zakończenia). Film wideo jest dostępny do 23 czerwca 2022 włącznie.

 2. Korzystanie z narzędzia „Twoje wideo z merci” odbywa się w następujący sposób. Krok 1:  użyj smartfona, aby przejść do http://www.merci.pl/pl/film-merci. Krok 2: nagraj osobiste życzenia wideo za pomocą smartfona. Krok 3: wydrukuj wkładkę z osobistym kodem QR. W tym celu wkładkę można pobrać, a następnie wysłać na wybrany adres e-mail lub wydrukować bezpośrednio ze smartfona. Krok 4: wydrukowaną wkładkę umieść pod folią zakupionego produktu merci Finest Selection (210g/250g). Krok 5: po wręczeniu merci zeskanuj kod QR z opakowania. Po zeskanowaniu kodu QR pojawi się wcześniej nagrany film w rzeczywistości rozszerzonej. Aby to zrobić smartfon musi być skierowany na opakowanie merci Finest Selection przez cały czas trwania filmu. Film jest dostępny do 23 czerwca 2022 włącznie.
  Użytkownik zobowiązuje się, że nagrany film wideo nie narusza żadnych praw osób trzecich (dóbr osobistych, praw autorskich i innych praw własności intelektualnej) i kompleksowo zwalnia STORCK z ewentualnych roszczeń osób trzecich w tym zakresie. Korzystanie z treści nielegalnych, niemoralnych lub w inny sposób niedopuszczalnych, obraźliwych lub w jakikolwiek sposób dyskryminujących jest niedozwolone. W szczególności nie mogą być wykorzystywane treści obraźliwe, rasistowskie, seksistowskie, zagrażające młodzieży, produktom, markom lub firmie STORCK, a także spółkom powiązanym z STORCK, w jakikolwiek sposób oddziałujące negatywnie lub w inny sposób dyskryminujące, naruszające przepisy prawa, prawa osób trzecich lub niniejsze warunki uczestnictwa.
  STORCK jest uprawniony do wykluczenia osób fizycznych z korzystania, jeśli istnieją uzasadnione powody, np. nastąpiło naruszenie niniejszych warunków korzystania lub istnieje uzasadnione podejrzenie, że próbowano lub dokonywano innych (technicznych) manipulacji. Użytkownicy, którzy są podejrzani o umyślne lub nieumyślne nadużywanie korzystania z narzędzia lub którzy podali nieprawdziwe, wprowadzające w błąd lub oszukańcze informacje, zostaną wykluczeni z możliwości korzystania. STORCK zastrzega sobie prawo do podjęcia kroków prawnych przeciwko tym użytkownikom. STORCK zastrzega sobie prawo do usuwania filmów, które nie spełniają zasad korzystania.

 3. STORCK wykorzystuje dane osobowe przetwarzane w ramach użytkowania narzędzia „Twoje wideo z merci” wyłącznie w celu realizacji narzędzia „Twoje wideo z merci”. Dalsze użytkowanie przez STORCK lub osoby trzecie nie ma miejsca.
  W ramach możliwości użytkowania tego narzędzie STORCK współpracuje ze starannie wybranym usługodawcą firmą Denkwerk GmbH z siedzibą w Kolonii, Vogelsanger Str. 66, 50823 Kolonia, Niemcy. Podmioty przetwarzające pracujące dla STORCK są zobowiązane do przestrzegania ochrony danych.
  Użytkownik zobowiązuje się, że żadne dane (nazwiska, zdjęcia) osób, które nie wyrażają na to wyraźnej zgody, nie są przetwarzane podczas tworzenia wideo. Filmy wideo zostaną usunięte po zakończeniu możliwości korzystania z narzędzia (24.06.2022) i będą dostępne wyłącznie za pomocą indywidualnego kodu QR w okresie możliwości korzystania z narzędzia.
  Więcej informacji na temat ochrony danych można znaleźć w przepisach o ochronie danych pod adresem https://www.merci.pl/pl/footer/polityka-prywatnosci

 4. STORCK i zaangażowane firmy nie ponoszą odpowiedzialności za utratę danych, w szczególności w trakcie transmisji danych, ani za inne usterki techniczne.
  Z zespołem serwisowym można się skontaktować od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 17:30 za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie https://www.merci.pl/pl/kontakt

 

Tak to się robi

Nagraj życzenia, pobierz i wydrukuj wkładkę merci z kodem QR - poniższy film wyjaśnia, jak to zrobić.