Polityka prywatności

1. Postanowienia ogólne
Storck Sp. z o.o. (zwana dalej „Storck”) przywiązuje dużą wagę do ochrony Państwa danych osobowych i gromadzi, przetwarza oraz wykorzystuje Państwa dane wyłącznie według standardów określonych przepisami prawa w zakresie ochrony danych.

Jeżeli na tej stronie internetowej znajdują się odnośniki do innych stron internetowych, to niniejszy dokument nie dotyczy gromadzenia i wykorzystywania danych na stronach, do których prowadzą te odnośniki, ponieważ Storck nie ma żadnego wpływu na ich ustawienia i zawartość.
2. Sposób, zakres i cel zbierania, przetwarzania i wykorzystywania danych
2.1 Dane
Storck gromadzi, przetwarza i wykorzystuje następujące dane osobowe odpowiadające czynnościom realizowanym przez Państwa na naszej stronie internetowej: adres użytkownika (zwrot grzecznościowy, imiona i nazwiska, adres), adres e-mail, numer telefonu, adres IP, a także rodzaj i zakres elementów, do których uzyskują Państwo dostęp oraz dzień i godzinę uzyskania dostępu. Dane są chronione przed dostępem przez osoby nieupoważnione. Storck dokłada szczególnej staranności, by przetwarzane były one zgodnie z prawem i wyłącznie w zakresie przewidzianym w niniejszej Polityce prywatności.
2.2 Korzystanie ze strony internetowej
Podczas wizyty na naszej stronie internetowej zapisywane są tymczasowe dane dotyczące połączenia (adres IP, pliki cookie, ostatni odwiedzony adres URL, godzina i data odwiedzin oraz otwierane pliki). Bez Państwa odrębnej zgody, zapisujemy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe jedynie w zakresie koniecznym do obsługi wizyty na naszej stronie internetowej bądź do realizacji odrębnych działań, w których zadeklarowali Państwo swoje uczestnictwo (takich jak np. przeprowadzanie konkursów). Dane mogą również być przetwarzane i wykorzystywane w formie pseudonimizowanej do celów, o których mowa w pkt 2.3.
2.3 Wykorzystywanie danych do celów marketingowych i do optymalizacji zawartości strony internetowej
Na stronie internetowej Storck dane są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane przy użyciu technologii dostawcy usług do śledzenia trendów poruszania się po sieci w celach marketingowych i optymalizacyjnych. W tym celu, do identyfikacji Państwa przeglądarki internetowej, mogą być wykorzystywane pliki cookie (czyli niewielkie pliki tekstowe zapisywane w Państwa komputerze). Na podstawie tych plików tworzone są pod pseudonimami profile użytkowników. Jeżeli nie wyrazili Państwo na to odrębnej zgody, pliki te nie są wykorzystywane do indywidualnej identyfikacji i nie są kojarzone z danymi osobowymi posiadacza pseudonimu. Adresy IP w ramach tej procedury są przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie w postaci anonimowej. Mogą Państwo w każdej chwili i z natychmiastowym skutkiem nie wyrazić zgody na gromadzenie i zapisywanie danych, wybierając opcję rezygnacji z plików cookie (zob. pkt 3).

Oprócz tego Storck wykorzystuje Państwa dane administracyjne lub dane dotyczące korzystania ze swojej strony wyłącznie do celów reklamowych, doradczych i badawczych, a także w celu dostosowywania zawartości strony do potrzeb użytkowników, o ile wcześniej wyrażą Państwo odrębną stosowną zgodę na podejmowanie takich czynności. Jeżeli Storck zwraca się do Państwa z prośbą o udzielenie zgody, zostają Państwo o tym oddzielnie poinformowani w postaci odpowiedniego tekstu zgody i pola do kliknięcia lub oznaczenia gwiazdką. W każdej chwili mogą Państwo cofnąć zgodę udzieloną Storck drogą pisemną lub elektroniczną. Jeżeli nie wyrazili Państwo na to zgody lub cofną Państwo swoją zgodę, Państwa dane, zgodnie z tym punktem, nie będą wykorzystywane. Usługi świadczone przez Storck są oczywiście realizowane niezależnie od udzielenia lub cofnięcia tej zgody.
2.4 Inne sposoby wykorzystywania danych
Państwa dane nie są zapisywane, przetwarzane ani wykorzystywane w zakresie innym niż wyżej opisany. W szczególności nie opracowujemy osobistych profili użytkowników w oparciu o Państwa imię i nazwisko lub inne cechy umożliwiające identyfikację.
3. Prawo do informacji, sprzeciwu i rezygnacji
Na Państwa wniosek będziemy informować Państwa pisemnie lub – na Państwa żądanie – również drogą elektroniczną, o zapisywanych danych osobowych. W tym celu prosimy o kontakt na adres:
Storck Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 26
01-208 Warszawa
Polska

E-Mail: info@pl.storck.com
To samo dotyczy próśb o zaprzestanie przechowywania Państwa danych. Zwracamy Państwa uwagę na to, że mogą Państwo cofnąć każdą udzieloną zgodę za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź listownie ze skutkiem natychmiastowym. Mogą Państwo także żądać poprawiania danych.

Powyższe dane kontaktowe są właściwe również we wszelkich innych sprawach związanych z ochroną prywatności.

Aby zapobiec tworzeniu pseudonimizowanego profilu użytkownika (zob. punkt 2.3) wybierz opcję rezygnacji z obsługi plików cookie poprzez kliknięcie tutaj.