Zaprojektuj merci

Wyjątkowe podziękowanie: samodzielnie zaprojektowane merci

Warunki korzystania z edytora opakowań

Edytor opakowań umożliwi Państwu zaprojektowanie do wydruku swoich własnych wkładek merci. Odpowiedzialność za treść nadesłanych utworów (np. plików graficznych, tekstów) ponoszą wyłącznie Państwo. W szczególności odpowiadają Państwo za to, żeby nadesłane utwory nie naruszały praw osób trzecich (autorskie prawa osobiste, prawa autorskie i inne prawa ochrony własności przemysłowej), i zwalniają Państwo firmę Storck w tym zakresie z wszelkich możliwych roszczeń osób trzecich. Wykorzystanie naruszających prawo, sprzecznych z dobrymi obyczajami lub innego rodzaju niedopuszczalnych lub gorszących treści jest niedozwolone.

Tekst, zdjęcia, grafiki oraz ich układ na stronach internetowych firmy Storck podlegają ochronie prawa autorskiego oraz innych przepisów ochronnych. Zawartość stron internetowych nie może być w celach komercyjnych kopiowana, rozpowszechniana, modyfikowana ani udostępniana osobom trzecim.

Wielkość i motyw

Najpierw wybierz wielkość opakowania i motyw:

Wybierz tutaj swój ulubiony motyw & dodaj swój tekst.

Wybierz tutaj swój ulubiony motyw & dodaj swój tekst.

Wybierz tutaj swój ulubiony motyw i dodaj swój tekst.

Wybierz tutaj swój ulubiony motyw i dodaj swój tekst.